Anasayfan Yap    Favorilerine Ekle    E-Posta    Tavsiye Et    İletişim 
Bugün : 2 Mart 2021   
 
 
CezaHukuku.Org
 

Ana sayfa

Haberler

Köşe Yazıları

Bağlantılar

Ziyaretçi Defteri

Forum

Dosyalar

Üyeler

İletişim
 

Menü
Ceza Genel Hukuku
    Öğreti
    Uygulama

Ceza Özel Hukuku
    Öğreti
    Uygulama

Ceza Muhakemesi Hukuku
    Öğreti
    Uygulama

Ceza Mevzuatı
    Kanunlar
    Tüzükler
    Yönetmelikler

Suç ve Mağdur Bilimleri
    Kriminoloji
    Viktimoloji

Hukuk Dergileri
    HPD
    CHD
    İHM
İstatistikler
Üyeler
Son üyemiz : seydicetin
Bugün : 0
Dün : 0
Onay bekleyen : -1
Banlanmışlar : -1
Kayıtlı üye : 138

Kimler Bağlı
 Bağlı üye yok..
Sitede aktif
Üye : 0
Misafir : 1
Toplam : 1
IP No : 3.235.108.188
Site sayacı
Bugün Tekil : 378
Bugün Çoğul : 378
Bugün Toplam : 756
----------------
Dün Tekil : 317
Dün Çoğul : 317
Dün Toplam : 634
----------------
Genel Tekil : 781551
Genel Çoğul : 783697
Genel Toplam : 1565248
Hit haberler
İstanbul Hukuk’ta Kriminoloji ve Ceza Adaleti Yüksek Lisans Programı Açıldı
Prof. Dr. Ayhan ÖNDER Hoca Vefat Etti
İstanbul Barosu'nda Bankacılık Suçları Paneli
11. Ceza Hukuku Günlerinin Konusu Koruma Tedbirleri
Türkiye IV. Bilişim Hukuku Sempozyumu Yapıldı
» İslam Ceza Hukuku Konferansı-2015

Ceza hukuku, bir toplumunun korunmaya değer gördüğü temel değerleri yansıtır. Tarih boyunca da İslam toplumlarının cezai meseleleri, temelini İslam hukukunun kaynakları ve fıkıh usulünün teşkil ettiği normatif bir çerçeve marifetiyle yönetilmiştir. Hakikaten, Osmanlı Şeriye Sicillerini tetkik eden müsteşrikler (oryantalistler) XVI. ile XVIII. asır arasında Osmanlı’nın istikrarlı ve oldukça iyi işleyen bir ceza adaleti sistemine sahip olduğunu kaydetmektedir.[1] Bu sistemin izlerini Sava Paşa, Ömer Nasuhi Bilmen ve Tahir Taner’in eserlerinde de müşahade etmek mümkündür.

 

Buna mukabil, Batı hegemonyasının kendisini İslam dünyasında hissettirmesiyle birlikte, Batı’dan gelen dalga İslam toplumlarının sosyal ve iktisadi yapıları üzerindeki tesirine pararel olarak hukuk sistemi üzerinde de önemli etkiler göstermiş; birçok İslam ülkesinde kaynağı İslam olan ceza hukuku yürürlükten kaldırılmıştır. Bousquet ve Schacht gibi müsteşriklerin de savundukları bir İslam ceza hukukundan bashetmenin mümkün olmadığı; çünkü bu sahadaki normların belli bir sistematik bütünlük arz etmediği görüşü de oldukça yaygınlaşmıştır.[2] Bassiuoni ise İslam ceza hukukunun Romanist gelenekten ziyade common law sistemine benzediği görüşündedir.[3] Buna mukabil Johansen, İslam âlimlerince ceza hukuku (ukubat) sahasında yeknesaklaşmış bir muhakeme hukukunun teşekkül ettirildiği tespitini yapmştır.[4]

 

Günümüzde de çeşitli bağlamlarda İslam ceza hukuku, İslam hukukunun en önemli ve tartışmalı sahalarından biri olma hüviyetindedir. Keza, İslam’ın modern çağ öncesi (pre-modern) döneminde tüm İslam âleminde uygulanan İslam ceza Hukuku, günümüzde de İran, Pakistan, Sudan ve Nijerya gibi ülkelerde yeniden Batı hukukunun yerine uygulamaya konulmuştur. Bu manzara, şüphesiz, İslam dünyasında ceza hukuku sahasında çalışan âlim ve akademisyenlerin mümkün olduğunca katılımının sağlandığı geniş tabanlı bir İslam ceza hukuku konferenası fikrinin doğumuna sebebiyet vermiştir.

 

Antalya’da, 30 Nisan-3 Mayıs 2015 tarihleri arasında İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi ve İstanbul Medeniyet Üniversiteleri ile Uluslararası Hukukçular Birliği tarafından, Elbeyoğlu A.Ş.’nin sponsorluğunda, katılım ve kapsam bakımından bir ilk olma özelliği taşıyan bir İslam Ceza Hukuku Konferansı gerçekleştirilmiştir. Konferansa Türkiye’nin yanı sıra, Almanya, Amerika Birleşik Devletleri, Bangladeş, Birleşik Arap Emirlikleri, Bosna, Cezayir, Cibuti, Fas, Filipinler, Filistin, Fransa, Irak, İngiltere, İrlanda, İspanya, Japonya, Kanada, Katar, Kuveyt, Lübnan, Makedonya, Malezya, Mısır, Moritanya, Pakistan, Sudan, Suriye, Suudi Arabistan, Tayland, Ürdün ve Yunanistan olmak üzere toplam 32 farklı ülkeden alanında önde gelen âlim ve akademisyenler tebliğleriyle iştirak ettiler. Bilhassa İslam ceza hukukunun tatbik edildiği ülkelerin temsiline özen gösterilerek; bu alanda başka ülkelerde çalışan akademisyenlerin bir araya getirilmesine gayret edilmiştir. İslam ceza hukuku sahasında çalışmalarıyla tanınan önde gelen akademisyenlerden Prof. Mohamad Alzuhili (Birleşik Arap Emirlikleri), Prof. Sadiq Reza (ABD), Prof. Dr. Mustafa Avcı (Türkiye), Prof. Hisham Mahmoud Ramadan (Kanada),  Prof. Ahmad Atif Ahmad (ABD), Prof. Faridah Jalil (Malezya), Prof. Dr. Ahmed Samir Hassenein (Katar),  Prof. Junya Shinohe (Japonya),  Prof. Dr. Shalluf Hadi (Fransa) gibi birçok önemli isim konferansta tebliğ sunmuştur.

 

Konferansın ilk günü açılış konferanslarına tahsis edilmiş; konuşmacılar İslam Ceza Hukuku’nun ana konularına giriş mahiyetinde tebliğler sunmuştur. İlk konuşmacı Prof. Muhammed Munir (Pakistan), İslam ceza hukukunda suçta ve cezada kanunilik ilkesininin (mabda’ al-Ibahat) İslam ceza hukukunun en önemli ilkesi (mabadi’ usuli) olduğu tezini işlemiştir. Prof. Muhammed Al-Zuhayli (Birleşik Arap Emirlikleri) de klasik ayırıma uygun olarak İslam ceza hukukunda suçların tasnifi (had, tazir) konusunu örneklerle ortaya konmuştur. Dr. Ajeel Jassem Al-Nashmi (Kuveyt) de İslam ceza hukukunda cezalandırmanın gayesi ve özellikle kısas konusu üzerinde durmuştur. İlk gün konferanslarının son konuşmacısı Prof. Sadiq Reza (ABD) ise İslam ceza hukukunun adil bir tarzda tatbikinin ancak usul kurallarına riayetle mümkün olacağı görüşünü dile getirmiştir.[5]

 

Konferansın takib eden iki gününde bu genel sunumlarda çerçevesi ana hatlarıyla çizilmiş olan meseleler derinlemesine çok çeşitli tebliğlerle ele alınmıştır.  İkinci günün sabah oturumunda İslam ceza hukukunda suçların tasnifi (Prof. Avcı, Prof. Ramadan) konuları ile suçun manevi unsuru meselesi (Prof. Şafak) tartışılmıştır. Akabinde, daha ziyade İslam ceza hukukunda cezalandırmanın gayesi üzerinde duran tebliğler yer almıştır. Öğleden sonraki oturumda uygulama sorunları (Prof. Hamoudi) ile dine hakaret suçunun Avrupa’da az tatbikini empati yoksunluğuna bağlayan görüşleri dile getiren (Dr. Vogel) sunumlar yapmıştır. Takip eden oturumda İslam ceza hukukunda hapis cezası (Dr. Kurban, Prof. Ali), mağdurun faili affetme müesseleri (Dr. Sadique) ve kısas kurumu (Av. Şamlı) irdelenmiştir. İkinci günün son oturumda ise ikrah (Dr. Acar), suç ve cezaların kanuniliği (Dr. Yurtseven) ile çok failli suçlara (Dr. Hasan)  ilişkin tebliğler ön plana çıkmıştır.

 

Konferansın son gününün ana başlıkları günümüzde İslam ceza hukuku, suç tipleri ve İslam ve uluslararası ceza hukuku olmuştur. Günümüzde İslam ceza hukuku başlığı altında, İslam ülkeleri anayasalarında ceza hukuku ilkeleri (Prof. Eren) ve Malezyalı hukukçuların İslam hukukunun memleketlerindeki tatbikatına ilişkin sunumları dikkat çekmiştir (Prof. Jalil, Prof. Mokhtar, Dr. Laeba). Keza, 2013 tarihli İran Ceza Kanunu’nda (Av. Magzi) getirilen yenilikleri ve yeni Katar Ceza Kanunu üzerinde İslam ceza hukukunun etkilerini (Prof. Hassenein) ele alan tebliğler sunulmuştur. Japonya’dan, Prof. Shinohe ise İslam toplumu olmayan bir ülkede (Japonya) İslam ceza hukuku kurallarının uygulanmasında içki yasağı örneği üzerinden ele aldığı tedricilik konusundaki sunumu oldukça dikkat çekmiştir. Uluslararası ceza hukuku konusunda Prof. Shalluf ve Prof. Samir (Mısır) tarafından sunulan İslam ceza hukukunda ve günümüzde siyasi suçlar ve Arap baharı uygulaması konulu sunum da dikkatle izlenmiştir.

 

İslam ceza hukuku konusunda bir ilk olma niteliği taşıyan konferansın sonunda katılımcılarda bu nevi toplantıların devlet ve kurumlardan bağımsız olarak ilmi çerçevede devam etmesi gerektiği temennisi dile getirilmiştir. Bilhassa, bir model İslam Ceza Kanunu kodifikasyonu çalışmasının günümüzde elzem hale geldiği toplantıya katılan birçok ilim adamı tarafından dile getirilmiş; bu konuda bir dizi toplantıyı ihtiva eden bir istikamet ve yol haritası ortaya konulmuştur.[1] Bkz. Rudolph Peters, Crime and Punishment in Islamic Law, Cambridge University Press, Cambridge 2005, s. 5 vd.

[2] Baber Johansen, “Zum Prozessrecht der Uqubat”, in: Contingency in a Sacred Law, Legal and Ethical Norms in Muslim Fiqh, Brill, Leiden 1999, s. 421.

[3] M. Cherif Bassiouni, The Sharia and Islamic Criminal Justice in Time of War and Peace, Cambridge University Press, Cambridge 2014, s. 119.

[4] Johansen, a.g.e., s. 422 vd., 433.

[5] Prof. Reza, usul kuralları bütününü tariff için Amerikan hukuku menşeli due process kavramını kullanmıştır.


 Yazan : Yonetim | Okunma : 828 | Yorum ( 0 ) | Oy:  | Bu içeriğe oy verin

Köşe Yazıları

 
    Selman DURSUN

İnternet Yayınlarında Mütemadi Suç Özelliği ve İhmali Hareketle İştirak


    Ali Emrah BOZBAYINDIR  

ABD Yüksek Mahkemesi atamaları neden bu kadar önemseniyor?


Köşe Yazıları

 
    Erkan SARITAŞ

3. Yılına Girerken Ceza Muhakemesinde İstinaf Kanun Yolu ve Uygulaması


    İlker TEPE  

Ceza Hukuku Dogmatiği Hermeneutik Bir Etkinlik mi?


Üyelik
Kullanıcı Adı :
 
Şifre :
 
Güvenlik :
 
Hatırla :
 
   

» Yeni Kayıt !
» Şifremi Unuttum !
Yeni yazılar
ABD Yüksek Mahkemesi atamaları neden bu kadar önemseniyor?
Ceza Hukuku Dogmatiği Hermeneutik Bir Etkinlik mi?
Ceza Hukuku-Suç Politikası Geriliminin Dünü Bugünü: Kısa Bir Tarihsel Bakış Denemesi
Trump'ın azil süreci ve Kongre'deki dengeler
Brexit Krizine Yargı da Katıldı
Hit yazılar
Ceza Muhakemesinde İstinafa Dair Bazı Soru ve Cevaplar
Ceza Genel Hukuku Kitapları
HPD-Sayı 9
HPD-Sayı 7
CHD-Aralık 2006
2007-2009 & 2016-2019 © Copyright CezaHukuku.Org
Website motorumuz © 2006 AspSitem tabanlıdır.
Bu sayfa: 0,08 saniyede yorumlandı.